5È FESTIVAL INTERNACIONAL DE NOVEL·LA CRIMINAL EN CATALÀ DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ (CONCA DE BARBERÀ)

El jurat, compost per Margarida Aritzeta, Salvador Balcells,  Jordi Torre, Josep M. Vallès, Filo Farré, Magda Buldó i Maite Alay, entre els cent trenta-un relats presentats, va premiar els següents originals:

1r i 2n d’ESO:

  • 13 punyalades d’Arnau Basulto Cartanyà
  • L’Escenografia perfecta de Laia Remolà Vernet

3r i 4t d’ESO:

  • La noia de Benaurat d’Adrià Torrell Beltran
  • La nostra lluita continua de Carla Mateu Bonet

Batxillerat i Cicles Formatius:

  • Cas reobert d’Eva Panero Cáceres
  • El record que l’aguantava de Duna Casals Trepat

BASES DEL CONCURS DE RELATS JUVENILS

Descripció:

Relat de ficció en llengua catalana sobre un tema criminal (negre o policíac), que tingui com a escenari la Conca de Barberà. En seran guanyadors els sis millors relats, a criteri del Jurat.

Participants:

Estudiants de centres d’ensenyament secundari de la Conca de Barberà.

Extensió:

Entre una i dues pàgines, interliniat d’1,5 i font Arial 12.

Format i presentació:

Imprès en DIN-A4. Es presentarà en un sobre tancat on, a l’exterior, haurà de constar: CONCURS JUVENIL DE RELATS EL VI FA SANG 2019. A l’interior del sobre i en un altre full, es faran constar les referències que permetin identificar l’autor: Nom i cognoms, localitat, telèfon i centre d’ensenyament. Aquest full estarà encapçalat pel títol del relat.

Termini i indrets de lliurament:

Abans de l’1 de març de 2019 a les secretaries dels respectius centres.

Dotació:

Els autors dels dos relats guanyadors de cada categoria (1r cicle d’ESO, 2n cicle d’ESO i Batxillerat) rebran com a premi un val de 40 euros per a la compra de llibres a la llibreria Índex de l’Espluga de Francolí i un diploma de reconeixement, que es lliuraran en un acte públic del Festival, el matí del dissabte 6 d’abril de 2019.