5È FESTIVAL INTERNACIONAL DE NOVEL·LA CRIMINAL EN CATALÀ DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ (CONCA DE BARBERÀ)

El jurat, compost per Margarida Aritzeta, Salvador Balcells, Jordi Torre i Josep M. Vallès, entre els tretze relats presentats, va premiar els següents originals:

 

 

BASES DEL CINQUÈ CONCURS DE RELATS

Descripció:

Relat de ficció en llengua catalana de temàtica criminal (negra o policíaca), que tingui com a escenari les vinyes o el vi de la Conca de Barberà. En seran guanyadors els cinc millors relats, a criteri del Jurat.

Extensió:

Un mínim de 10 i un màxim de 15 pàgines, a doble espai i font Arial 12; trenta línies de setanta espais cada pàgina.

Data límit i indret de lliurament d’originals:

Per correu electrònic, abans del dia 1 de març de 2019, a l’adreça següent: concurs@elvifasang.cat.

Presentació:

El relat, original, es presentarà en format Word. Amb títol i sense signar. En un altre document adjunt al correu, es faran constar les referències que permetin identificar l’autor: Nom i cognoms, adreça, codi postal, localitat i telèfon. Aquest document tindrà com a nom la paraula Plica seguida del títol de l’obra.

Dotació:

Els autors dels cinc relats guanyadors rebran com a premi entrades per als museus de l’Espluga de Francolí, un lot de tres ampolles de vi de cellers locals i un diploma de reconeixement, que es lliuraran en un acte públic del Festival, el matí del dissabte 6 d’abril de 2019.

Les persones guanyadores (o aquelles en qui deleguin llur representació) hauran de ser presents a l’acte per recollir el premi.

Edició:

Els cinc relats guanyadors es publicaran al web del Festival amb els noms dels respectius autors. Posteriorment es podran editar en format de llibre.

Jurat:

Margarida Aritzeta, Salvador Balcells, Jordi Torre i Josep M. Vallès. La El jurat podrà resoldre qualsevol qüestió que no estigui contemplada en les bases.